Location:  homepage>Publications
Publications in 2019
 2020-05-08  Font Size:[ Large Medium Small ]
TitleJournalYear/Volume/IssuePagesAuthors
Structural evolution and phase transition of uniaxially stretched poly(butylene adipate-co-butylene terephthalate) films as revealed by in situ synchrotron radiation small and wide angle X-ray scatteringCrystengcomm2019,21(1):118-127 Li, Lifu; Ji, Youxin; Zhang, Qianlei; Zhao, Haoyuan; Ali, Sarmad; Chen, Pinzhang; Xia, Zhijie; Chen, Wei
The effect of water absorption on stretch-induced crystallization of poly (ethylene terephthalate): An in-situ synchrotron radiation wide angle X-ray scattering studyPolymer2019,162:91-99 Zhang, Wenwen; Yan, Qi; Ye, Ke; Zhang, Qianlei; Chen, Wei; Meng, Lingpu; Chen, Xiaowei; Wang, Daoliang; Li, Liangbin
PVP intercalated metallic WSe2 as NIR photothermal agents for efficient tumor ablationNanotechnology2019,30(6):065102/1-10Moses, Oyawale Adetunji; Khan, Malik Ihsanullah; Fang, Qi; Qin, Liu; Rehman, Zia Ur; Zhang, Youkui; Feng, Cao Deng; Ma, Yinchu; Tang, XinFeng; Wu, Chuanqiang; Adam, Mukhtar Lawan; Huang, Dake; Liu, Hang; Song, Li
Identification of single-atom active sites in carbon-based cobalt catalysts during electrocatalytic hydrogen evolutionNature CatalysIs2019,2(2):134-141 Linlin Cao, Qiquan Luo, Wei Liu, Yue Lin, Xiaokang Liu, Yuanjie Cao, Wei Zhang, Yuen Wu, Jinlong Yang, Tao Yao Shiqiang Wei
Metal-to-Insulator Transition in Ultrathin Manganite HeterostructuresApplied Sciences-Basel2019,9(1):144/1-20Liao, Zhaoliang; Zhang, Jiandi
Experimental and Theoretical Investigation of the Pyrolysis of FurfuralJorrnal of Physical Chemistry A2019,123(1):103-110Li, Yamin; Meng, Qinghui; Wang, Jinglan; Zhang, Yan; Cao, Chuangchuang; Cheng, Zhanjun; Yang, Jiuzhong; Liu, Fuyi; Zhang, Lidong; Pan, Yang
In situ characterization of strain-induced crystallization of natural rubber by synchrotron radiation wide-angle X-ray diffraction: construction of a crystal network at low temperaturesSoft Matter2019,15(4):734-743 Chen, Pinzhang; Zhao, Jingyun; Lin, Yuanfei; Chang, Jiarui; Meng, Lingpu; Wang, Daoliang; Chen, Wei; Chen, Liang; Li, Liangbin
Biaxial stretch-induced structural evolution of polyethylene gel films: Crystal melting recrystallization and tiltingPolymer2019,164:59-66Wan, Caixia; Chen, Xiaowei; Lv, Fei; Chen, Xin; Meng, Lingpu; Li, Liangbin
Nanosheet-structured K-Co-MoS2 catalyst for the higher alcohol synthesis from syngas: Synthesis and activationJournal of Energy Chemistry2019,30:57-62Li, Huan; Zhang, Wei; Wang, Yinyin; Shui, Meiling; Sun, Song; Bao, Jun; Gao, Chen
Revisiting the chemical kinetics of CH3 + O2 and its impact on methane ignitionCombustion and Flame2019,200:125-134 Zhang, Feng; Huang, Can; Xie, Binbin; Wu, Xiaoqing
Lattice-strained metal-organic-framework arrays for bifunctional oxygen electrocatalysisNature Energy2019,4(2):115-122Cheng, Weiren; Zhao, Xu; Su, Hui; Tang, Fumin; Che, Wei; Zhang, Hui; Liu, Qinghua
Gate-controlled VO2 phase transition for high-performance smart windowsScience Advances2019,5(3)6815/1-8Shi Chen, Zhaowu Wang, Hui Ren, Yuliang Chen, Wensheng Yan, Chengming Wang, Bowen Li, Jun Jiang, Chongwen Zou
Shear strain-induced anisotropic domain evolution in mixed-phase BiFeO3 epitaxial filmsAIP Advances2019,9(2):025114/1-7Xu, Han; Chen, Zuhuang; Zhang, Xiaoyi; Dong, Yongqi; Hong, Bin; Zhao, Jiangtao; Chen, Lang; Das, Sujit; Gao, Chen; Zeng, Changgan; Wen, Haidan; Luo, Zhenlin
Tracking Structural Self-Reconstruction and Identifying True Active Sites toward Cobalt Oxychloride Precatalyst of Oxygen Evolution ReactionAdvanced Materials2019,31(8):1805127/1-8Jiang, Hongliang; He, Qun; Li, Xiyu; Su, Xiaozhi; Zhang, Youkui; Chen, Shuangming; Zhang, Shuo; Zhang, Guozhen; Jiang, Jun; Luo, Yi; Ajayan, Pulickel M.; Song, Li
Boosted Reactivity of Ammonia Borane Dehydrogenation over Ni/Ni2P HeterostructureJournal of Physical Chemistry Letters2019,10(5):1048-1054Lin, Yunxiang; Yang, Li; Jiang, Hongliang; Zhang, Youkui; Cao, Dengfeng; Wu, Chuanqiang; Zhang, Guobin; Jiang, Jun; Song, Li
Direct and rapid analysis of trace levels steroids in water by thermal desorption atmospheric pressure photoionization mass spectrometryAnaltical Methods2019,11(10):1304-1311Zhao, Wan; Liu, Chengyuan; Yin, Hao; Qi, Keke; Xu, Minggao; Yang, Jiuzhong; Pan, Yang
Theoretical Study on Criegee Intermediate's Role in Ozonolysis of Acrylic AcidJorrnal of Physical Chemistry A2019,123(10):1929-1936Lin, Xuan; Meng, Qnghui; Feng, Beibei; Zhai, Yitong; Li, Yanbo; Yu, Yepeng; Li, Zhaohui; Shan, Xiaobin; Liu, Fuyi; Zhang, Lidong; Sheng, Liusi
Enhancing oxygen evolution efficiency of multiferroic oxides by spintronic and ferroelectric polarization regulationNature Communications2019,10:1409/1-10Li, Xiaoning; Liu, Huan; Chen, Zezhi; Wu, Qingmei; Yu, Zheyin; Yang, Mengmeng; Wang, Xiaolin; Cheng, Zhenxiang; Fu, Zhengping; Lu, Yalin
Investigation into reactions of methyl methacrylate and ethyl acrylate with chlorine atomChemosphere2019,221:263-269 Lin, Xuan; Li, Zhaohui; Yu, Yepeng; Chen, Jun; Meng, Qinghui; Zhang, Hang; Shan, Xiaobin; Liu, Fuyi; Sheng, Liusi
Beating the exclusion rule against the coexistence of robust luminescence and ferromagnetism in chalcogenide monolayersNature Communications2019,10:1584/1-9Duan, Hengli; Guo, Peng; Wang, Chao; Tan, Hao; Hu, Wei; Yan, Wensheng; Ma, Chao; Cai, Liang; Song, Li; Zhang, Wenhua; Sun, Zhihu; Wang, Linjun; Zhao, Wenbo; Yin, Yuewei; Li, Xiaoguang; Wei, Shiqiang
Exploring hydroperoxides in combustion: History, recent advances and perspectivesProgress in Energy and Combustion Science2019,73:132-181Zhandong Wang, Olivier Herbinet, Nils Hansen, Frédérique Battin-Leclerc
Significant Advances in C1 Catalysis: Highly Efficient Catalysts and Catalytic ReactionsACS Catalysis2019,9(4):3026-3053Bao, Jun; Yang, Guohui; Yoneyama, Yoshiharu; Tsubaki, Noritatsu
Metallic Ni3N Quantum Dots as a Synergistic Promoter for NiO Nanosheet toward Efficient Oxygen Reduction ElectrocatalysisJournal of Physical Chemistry C 2019,123(14):8633-8639Zhang, Hui; Liu, Meihuan; Cheng, Weiren; Li, Yuanli; Zhou, Wanlin; Su, Hui; Zhao, Xu; Yao, Peng; Liu, Qinghua
Structural origin for the strain rate dependence of mechanical response of fluoroelastomer F2314Journal of Polymer Science Part B-Polymer Physic2019,57(10):607-620 Chang, Jiarui; Lin, Yuanfei; Chen, Wei; Tian, Fucheng; Chen, Pinzhang; Zhao, Jingyun; Li, Liangbin
Exploring binding modes of the selected inhibitors to phosphodiesterase delta by all-atom molecular dynamics simulations and free energy calculationsJournal of Biomolecular Structure & Dynamics2019,37(9):2415-2429Zhong, Hui; Zhang, Yan-Jun; Shan, Xiao-Bin
Imaging of Polar and Nonpolar Species Using Compact Desorption Electrospray Ionization/Postphotoionization Mass SpectrometryAnalytical Chemistry2019,91(10):6616−6623Chengyuan Liu, Keke Qi, Lei Yao, Ying Xiong, Xuan Zhang, Jianye Zang, Changlin Tian, Minggao Xu, Jiuzhong Yang, Zhenkun Lin, Yongmei Lv, Wei Xiong, Yang Pan
Electronic Metal-Support Interactions between Pt Nanoparticles and Co(OH)(2) Flakes for CO OxidationJournal of Physical Chemistry C 2019,123(17):10907-10916Song, Xueyang; Huang, Li; He, Wenxue; Liu, Chengyong; Hu, Fengchun; Jiang, Yong; Sun, Zhihu; Wei, Shiqiang
The Tough Journey of Polymer Crystallization: Battling with Chain Flexibility and ConnectivityMacromolecules2019,52(10):3575-3591Tang, Xiaoliang; Chen, Wei; Li, Liangbin
Morphology diagram of PE gel films in wide range temperature-strain space: An in situ SAXS and WAXS studyJournal of Polymer Science Part B-Polymer Physic2019,57(12):748-757Lv, Fei; Wan, Caixia; Chen, Xiaowei; Meng, Lingpu; Chen, Xin; Wang, Daoliang; Li, Liangbin
Li1.233Mo0.467Fe0.3O2 as an advanced cathode material for high-performance lithium ion batteryMaterials Letters2019,249:45-48Yu, Zhen; Wang, Xingbo; Wan, Ping; Zhu, Shuang; Sun, Zhe; Zhang, Guobing; Chu, Wangsheng
Potential-driven surface active structure rearrangement over FeP@NC towards efficient electrocatalytic hydrogen evolutionPhysical Chemistry Chemical Physics2019,21(15):7918-7923 Tang, Fumin; Su, Hui; Zhao, Xu; Zhang, Hui; Hu, Fengchun; Yao, Peng; Liu, Qinghua; Cheng, Weiren
Confined on-surface organic synthesis: Strategies and mechanismsSurface Science Reports2019,74:97-140Tao Wang, Junfa Zhu
Atomically dispersed platinum supported on curved carbon supports for efficient electrocatalytic hydrogen evolutionNature Energy2019,4(6):512-518Li, Daobin; Li, Xiyu; Chen, Shuangming; Yang, Huan; Wang, Changda; Wu, Chuanqiang; Haleem, Yasir A.; Duan, Sai; Lu, Junling; Ge, Binghui; Ajayan, Pulickel M.; Luo, Yi; Jiang, Jun; Song, Li
Recent Advances of Ternary Layered Cu2MX4
(M¼Mo, W; X¼S, Se) Nanomaterials for Photocatalysis
Solar RRL2019,1800320/1-13Yunxiang Lin, Shuangming Chen, Ke Zhang, Li Song
Soft X-ray varied-line-spacing gratings fabricated by near-field holography using an electron beam lithography-written phase maskJournal of Synchrotron Radiation2019.26:1782-1789Dakui Lin, Zhengkun Liu, Kay Dietrich, Andre  Sokolov,  Mewael Giday Sertsu,  Hongjun Zhou,  Tonglin Huo, Stefanie Kroker, Huoyao Chen,  Keqiang Qiu, Xiangdong Xu, Franz Schafers,  Ying Liu,  Ernst-Bernhard Kley, Yilin Hong
All-dielectric metamaterial analogue of electromagnetically induced transparency and its sensing application in terahertz rangeOptics Express2019,27(12):16624-16634Ma, Tian; Huang, Qiuping; He, Hongchuan; Zhao, Yi; Lin, Xiaoxia; Lu, Yalin
Strain-induced crystal growth and molecular orientation of poly(isobutylene-isoprene) rubber at low temperaturesSoft Matter2019,15(21):4363-4370Chen, Pinzhang; Lin, Yuanfei; Zhao, Jingyun; Chang, Jiarui; Chen, Xiaowei; Meng, Lingpu; Wang, Daoliang; Chen, Wei
Heterogeneous single-site synergetic catalysis for spontaneous photocatalytic overall water splittingJournal of Materials Chemistry A2019,7(18):11170-11176Su, Hui; Liu, Meihuan; Cheng, Weiren; Zhao, Xu; Hu, Fengchun; Liu, Qinghua
The pathway and kinetics of hierarchical assembly of ionic oligomers into a lyotropic columnar phaseSoft Matter2019,15(22):4460-4466Huang, Weiheng; Wei, Shenghui; Frenkel, Daan; Huang, Ningdong
Mixture domain states in PbTiO3 film with potentials for functional applicationApplied Physics Letters2019,114(24):242901/1-6Xu, Han; Zhang, Zhan; Dong, Yongqi; Zeng, Changgan; Fong, Dillon D.; Luo, Zhenlin
Energy Gap Modulation of SnCH3 Nanomaterials Under Elastic StrainJournal of Electronic Materials2019,48(8):5125-5130Ma, Shengqian; Han, Juguang; Li, Feng; Zhu, Mei; Geng, Jiguo; Li, Suyan
Kinetic Control over Morphology of Nanoporous Graphene on SurfaceChemphyschem 2019,20:2327-2332Huang, Jianmin; Jia, Hongxing; Wang, Tao; Feng, Lin; Du, Pingwu; Zhu, Junfa
Pressure-Dependent Kinetics of the Reaction between CH3OO and OH Focusing on the Product Yield of Methyltrioxide (CH3OOOH)Journal of Physical Chemistry Letters2019,10(13):3598-3603Zhang, Feng; Huang, Can
环状聚合物及其对应的线性链熔体在启动剪切场下流变特性的分子动力学模拟研究物理学报2019,68(13):138301/1-8 杨俊升,黄多辉
Van der Waals Epitaxy of Anatase TiO2 on mica and Its Application as Buffer LayerChinese Physics Letters2019,36(7):078101/1-4Xu, Han; Luo, Zhen-Lin; Zeng, Chang-Gan; Gao, Chen
Design optimization of a periodic microstructured array anode for hard x-ray grating interferometryPhysics in Medicine and Biology2019,64(14):145011/1-12Zan, Guibin; Vine, David John; Spink, Richard Ian; Yung, Wenbing; Wang, Qiuping; Wang, Ge
An on-demand solar hydrogen-evolution system for unassisted high-efficiency pure-water splittingJournal of Materials Chemistry A2019,7(29):17315-17323Che, Wei; Su, Hui; Zhao, Xu; Li, Yuanli; Zhang, Hui; Zhou, Wanlin; Liu, Meihuan; Cheng, Weiren; Hu, Fengchun; Liu, Qinghua
Interfacial Octahedral Manipulation Imparts Hysteresis-Free Metal to Insulator Transition in Ultrathin Nickelate HeterostructureAdvanced Materials Interfacesials2019,6:1900644/1-7Dong, Yongqi; Ma, Zhiyuan; Luo, Zhenlin; Zhou, Hua; Fong, Dillon D.; Wu, Wenbin; Gao, Chen
Hetero-N-Coordinated Co Single Sites with High Turnover Frequency for Efficient Electrocatalytic Oxygen Evolution in an Acidic MediumACS Energy Letters2019,4(8):1816-1822Su, Hui; Zhao, Xu; Cheng, Weiren; Zhang, Hui; Li, Yuanli; Zho, Wanlin; Li, Meihuan; Li, Qinghua
Mitigating Voltage Decay of Li-Rich Layered Oxide by Incorporation of 5d Metal RheniumJournal of Physical Chemistry C2019,123(31):18870-18876Yu, Zhen; Ning, Fanghua; Li, Biao; Sun, Zhe; Chu, Wangsheng; Xia, Dingguo
Electron-Proton Co-doping-Induced Metal-Insulator Transition in VO2 Film via Surface Self-Assembled l-Ascorbic Acid MoleculesAngewandte Chemie-International Edition2019,58(39):13711-13716Li, Bowen; Xie, Liyan; Wang, Zhaowu; Chen, Shi; Ren, Hui; Chen, Yuliang; Wang, Chengming; Zhang, Guobin; Jiang, Jun; Zou, Chongwen
Collapse Transition-Assisted Crystallization in P3HT SolutionJournal of Polymer Science Part B-Polymer Physics2019,57(17):1105-1114 Sun, Lei; Zhao, Jingnan; Huang, Weiheng; Chen, Xiaowei; Zhang, Wenhua; Ding, Yanwei; Li, Liangbin
Delaminating Vanadium Carbides for Zinc-Ion Storage: Hydrate Precipitation and H+/Zn2+ Co-Action MechanismSmall Methods2019,3:1900495/1-9Wang, Changda; Wei, Shiqiong; Chen, Shuangming; Cao, Dengfeng; Song, Li
Synergetic Effect of Substitutional Dopants and Sulfur Vacancy in Modulating the Ferromagnetism of MoS2 NanosheetsACS Applied Materials & Interfaces2019,11(34):31155-31161Hu, Wei; Tan, Hao; Duan, Hengli; Li, Guinan; Li, Na; Ji, Qianqian; Lu, Ying; Wang, Yao; Sun, Zhihu; Hu, Fengchun; Wang, Chao; Yan, Wensheng
碱金属反离子对C3对称低聚酰胺超分子多级自组装的影响高分子学报2019,50(7):702-709黄伟恒,魏升慧,黄宁东,李良彬,王道亮
溶液溶度对共轭高分子溶液中分子链有序-无序转变的影响研究高分子学报2019,50(8):834-840孙蕾,赵敬楠,黄伟恒,张文华,李良彬
Reaction selectivity of homochiral versus heterochiral intermolecular reactions of prochiral terminal alkynes on surfacesNature Communications 2019,10:4122/1-9Wang, Tao; Lv, Haifeng; Huang, Jianmin; Shan, Huan; Feng, Lin; Mao, Yahui; Wang, Jinyi; Zhang, Wenzhao; Han, Dong; Xu, Qian; Du, Pingwu; Zhao, Aidi; Wu, Xiaojun; Tait, Steven L.; Zhu, Junfa
Stretch-induced structural evolution of poly (vinyl alcohol) at different concentrations of boric acid: An in-situ synchrotron radiation small- and wide- angle X-ray scattering studyPolymer Testing2019,77:105913/1-9Ye, Ke; Li, Yahui; Zhang, Wenwen; Zhang, Qianlei; Chen, Wei; Meng, Lingpu; Wang, Daoliang; Li, Liangbin
Supramolecular Tessellations at Surfaces by Vertex DesignACS Nano2019,13(9):10603-10611Feng, Lin; Wang, Tao; Tao, Zhijie; Huang, Jianmin; Li, Guihang; Xu, Qian; Tait, Steven L.; Zhu, Junfa
Engineering the In-Plane Structure of Metallic Phase Molybdenum Disulfide via Co and O Dopants toward Efficient Alkaline Hydrogen EvolutionACS Nano2019,13(10):11733-11740Dengfeng Cao, Ke Ye, Oyawale Adetunji Moses, Wenjie Xu, Daobin Liu, Pin Song, Chuanqiang Wu, Changda Wang, Shiqing Ding, Shuangming Chen, Binghui Ge, Jun Jiang, Li Song
Monoatomic Platinum-Anchored Metallic MoS2: Correlation between Surface Dopant and Hydrogen EvolutionJournal of Physical Chemistry Letters2019,10:6081−6087Chuanqiang Wu, Dongdong Li, Shiqing Ding, Zia ur Rehman, Qin Liu, Shuangming Chen, Bo Zhang, Li Song
Cation-intercalated engineering and X-ray absorption spectroscopic characterizations of two dimensional MxenesChinese Chemical Letters2019,31:969-979Changda Wang, Shiqiang Wei, Pengjun Zhang, Kefu Zhu, Pin Song, Shuangming Chen, Li Song
Selective Selenium-Substituted Metallic MoTe2 toward Ternary Atomic Layers with Tunable Semiconducting CharacterJournal of Physical Chemistry C2019,123:24927−24933Zia ur Rehman, Wen Zhu, Sheng Wang, Yijie Niu, Zahir Muhammad, Oyawale Adetunji Moses, Chuanqiang Wu, Muhammad Habib, Shuangming Chen, Xiaojun Wu, Zhe Sun, Pulickel M. Ajayan, Li Song
Recent Progress in Defective Carbon-Based Oxygen Electrode Materials for Rechargeable Zink-Air BatteriesBatteries & Supercaps 2019,2(6):509-523Sidi Wang, Hongliang Jiang, Li Song
Dynamic oxygen adsorption on single-atomic Ruthenium catalyst with high performance for acidic oxygen evolution reactionNature Communications 2019,10(1):4849/1-9Linlin Cao, Qiquan Luo, Jiajia Chen, Lan Wang, Yue Lin, Huijuan Wang, Xiaokang Liu, Xinyi Shen, Wei Zhang, Wei Liu, Zeming Qi, Zheng Jiang, Jinlong Yang, Tao Yao
Interaction between Cu Nanoparticles and CeO2(111) Film SurfacesJournal of Physical Chemistry C2019,123:23563−23571Guihang Li, Shanwei Hu, Qian Xu, Junfa Zhu
In situ Investigations of Interfacial Degradation and Ion Migration at
CH
3NH3PbI3 Perovskite/Ag Interfaces
Chinese Journal of Chemical Physics2019,32(3):299-305Xiong Li; Hong-he Ding; Gui-hang Li; Yan Wang; Zhi-min Fang; Shang-feng Yang; Huan-xin Ju; Jun-fa Zhu
限域效应在表面合成化学中的应用中国科学:化学2019,49(3):516-524黄建民,王涛,朱俊发
快速高能X射线光栅相衬成像红外与激光工程2019,48(8):0825004/1-4吴朝,魏文彬,高昆,田扬超
Image correction method without gain correction in grating-based X-ray phase-contrast imagingProceedings of SPIE 2019,11068:110682A/1-101Guibin Zan, Renfang Hu, Zhao Wu, Qiuping Wang, Wenbing Yun, Ge Wang
Trimodal radiography using sinusoidal phase modulating grating interferometryJournal of Applied Physics2019,126(16):164901/1-9G. B. Zan, H. J. Han, F. Wali, Z. Wu, and Q. P. Wang
Coordination-Engineered Cu−Nx Single-Site Catalyst for Enhancing Oxygen Reduction ReactionACS Applied Energy Materials2019,2:6497−6504Danhao Wang, Chengcheng Ao, Xiaokang Liu, Shi Fang, Yue Lin, Wei Liu, Wei Zhang, Xusheng Zheng, Lidong Zhang, Tao Yao
Photoionization and Dissociation Study of 2-Methyl-2-propen-1-ol: Experimental and Theoretical InsightsChinese Journal of Chemical Physics2019,32(3):306-312Yu, Ye-peng; Li, Zhao-hui; Lin, Xuan; Chen, Jun; Zhang, Hang; Li, Yan-bo; Wang, Huang-huang; Sun, Rui-rui; Meng, Qing-hui; Shan, Xiao-bin; Liu, Fu-yi; Sheng, Liu-si
Dual Manipulation of Ferromagnetism in Co-Doped ZnO Thin Films by Surfactant and n-Type CarriersChinese Journal of Chemical Physics2019,32(4):491-496Che, Wei; Su, Hui; Zhao, Xu; Cheng, Wei-ren; Liu, Qing-hua
Precursor assisted crystallization in cross-linked isotactic polypropylenePolymers2019,180:121674/1-6Ju, Jianzhu; Tian, Nan; Wang, Zhen; Su, Fengmei; Yang, Haoran; Chang, Jiarui; Li, Xueyu; Ali, Sarmad; Lin, Yuanfei; Li, Liangbin
表面非对称反应构筑双节点有机金属网格物理化学学报2019,35(12):1297-1298 Zhu Junfa
Operando Insight into the Oxygen Evolution Kinetics on the Metal-Free Carbon-Based Electrocatalyst in an Acidic SolutionACS Applied Materials & Interfaces2019,11(38):34854-34861Zhao, Xu; Su, Hui; Cheng, Weiren; Zhang, Hui; Che, Wei; Tang, Fumin; Liu, Qinghua
Manipulation of Chain Entanglement and Crystal Networks of Biodegradable Poly(butylene adipate-co-butylene terephthalate) During Film Blowing through the Addition of a Chain Extender: An In Situ Synchrotron Radiation X-ray Scattering StudyBiomacromolecules 2019,20(10):3895-3907Zhao, Haoyuan; Li, Lifu; Zhang, Qianlei; Xia, Zhijie; Yang, Erjie; Wang, Yusong; Chen, Wei; Meng, Lingpu; Wang, Daoliang; Li, Liangbin
A hybrid adaptive finite element phase-field method for quasi-static and dynamic brittle fractureInternational Journal for Numerical Methods in Engineering2019,120(9):1108-1125Tian, Fucheng; Tang, Xiaoliang; Xu, Tingyu; Yang, Junsheng; Li, Liangbin
Preparation of Polyethylene and Ethylene/Methacrylic Acid Copolymer Blend Films with Tunable Surface Properties through Manipulating Processing Parameters during Film BlowingPolymers2019,11(10):1565/1-13Ali, Sarmad; Ji, Youxin; Zhang, Qianlei; Zhao, Haoyuan; Chen, Wei; Wang, Daoliang; Meng, Lingpu; Li, Liangbin
Influence of Substrate on Adhesion of Shewanella oneidensis MR-1 to Gold Electrode Explained by Extended DLVO TheoryChemistry Letters2019,48(12):1437-1440 Chen, Shan; Hou, Shuangyue; Xiong, Penghui; Xiong, Ying; Liu, Gang; Tian, Yangchao
WS2/WSe2 异质结层间相互作用的光谱研究中国科学技术大学学报2019,49(6):452-457黄佳欣,谢师禹,程学瑞,李元元,胡传圣,戚泽明
Design and analysis method of moire magnifier based on depth cues from disparityOptoelectronics Letters2019,15(4):255-259OUYANG Chun-bao, LIU Gang, XIONG Ying, and TIAN Yang-chao
莫尔放大器的高阶莫尔成像特征分析光学学报2019,39(12):1223006/1-8欧阳春宝,王艺,熊瑛,刘刚,田扬超
Interlayer Photoelectron Transfer Boosted by Bridged Ru-IV Atoms in GaS Nanosheets for Efficient Water SplittingACS Applied Materials & Interfaces2019,11(49):45561-45567Guinan Li,Hengli Duan,Weiren Cheng, Chao Wang, Wei Hu, Zhihu Sun,Hao Tan, Na Li,Qianqian Ji, Yao Wang, Ying Lu, Wensheng Yan
Frustrating Strain-Induced Crystallization of Natural Rubber with Biaxial StretchACS Applied Materials & Interfaces2019,11(50):47535-47544Chen, Xiaowei; Meng, Lingpu; Zhang, Wenwen; Ye, Ke; Xie, Chun; Wang, Daoliang; Chen, Wei; Nan, Mingjian; Wang, Shihao; Li, Liangbin
Surface modification of (001) facets dominated TiO2 with ozone for adsorption and photocatalytic degradation of gaseous tolueneChinese Journal of Chemical Physics2019,32(5):611-619 Yang, Yue; Wang, Zhi-yu; Zhang, Fan; Fan, Yi; Dong, Jing-jing; Sun, Song; Gao, Chen; Bao, Jun
Modulating Electronic Structure of Cobalt Phosphide Precatalysts via Dual-Metal Incorporation for Highly Efficient Overall Water SplittingACS Applied Energy Materials 2019,29(11):8022-8030Ding, Shiqing; Cao, Dengfeng; Liu, Daobin; Lin, Yunxiang; Wang, Changda; Wu, Chuanqiang; Zhou, Yuzhu; Chen, Shuangming; Song, Li
Band structure tailoring in ZrSe2 single crystal via trace rhenium intercalationApplied Physics Letters2019,115(21):213102Rehman, Zia Ur; Wang, Sheng; Lawan, Mukhtar Adam; Zareen, Shah; Moses, Oyawale Adetunji; Zhu, Wen; Wu, Xiaojun; Sun, Zhe; Song, Li
Dark Color ZnO Quasi-One-Dimensional Nanostructures Grown by Hydrothermal Method and Modulation of their Optical PropertiesChinese Journal of Chemical Physics2019,32(6),708-714Hao Chen ; Na Dong ; Kai Wang ; Yi Yao ; Faqiang Xu
Redox Controllable Switch of Crystalline Phase and Physical Property in SrVOx Epitaxial FilmsChinese Journal of Chemical Physics2019,32(6):727-730Xue-jiao Gu, Zhen-lin Luo, Yong-qi Dong, Jing-tian Zhou, Han Xu, Bin Hong, Chen Gao
Strain engineering on the metal-insulator transition of VO2/TiO2 epitaxial films dependent on the strain state of vanadium dimersApplied Physics Letters2019,115(25):251605/1-5Bin Hong, Yuanjun Yang, Kai Hu, Yongqi Dong, Jingtian Zhou, Yue ZHANG, Weisheng Zhao, Zhenlin Luo, Chen Gao
同步辐射EDXAFSEDXRD联用方案核技术2019,42(12):120102/1-5刘志杰,罗震林
Donutlike RuCu Nanoalloy with Ultrahigh Mass Activity for Efficient and Robust Oxygen Evolution in Acid SolutionACS Applied Energy Materials P2019,2(10):7483-7489Li, Yuanli; Zhou, Wanlin; Zhao, Xu; Cheng, Weiren; Su, Hui; Zhang, Hui; Liu, Meihuan; Liu, Qinghua
Direct Z-scheme CdS-CdS Nanorod Arrays Photoanode: Synthesis, Characterization and Photoelectrochemical PerformanceChinese Journal of Chemical Physics2020.32(6):715-720Fan, Yi; Song, Zhi-min; Dong, Jing-jing; Wang, Zhi-yu; Yang, Yue; Zhu, Xiao-di; Sun, Song; Gao, Chen; Bao, Jun
Enhanced Smith–Purcell radiation by
coupling surface plasmons on meta-films
array with resonator modes on a grating
Journal of Physics D: Applied Physics2019,52 (7) 075104/1-6Weihao Liu, Yucheng Liu, Qika Jia, Yalin Lu
Terahertz Filters and Polarizers Using 2-D
Subwavelength Hole Arrays
IEEE Photonics Journal2019,11(1):5900107/1-7Yucheng Liu, Zijia Yu, Weihao Liu, Qika Jia, Yalin Lu
Superimposed-harmonic Smith-Purcell free-electron lasers driven by periodic electron-bunchesPhusics of Plasmas2019,26(1):013102/1-6Liang, Linbo; Liu, Weihao; Jia, Qika; Wang, Lin; Lu, Yalin
High power THz coherent Cherenkov radiation based on a separated dielectric loaded waveguideNuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A2019,923:45-50 Jian, Shimin; Li, Weiwei; He, Zhigang; Huang, Ruixuan; Jia, Qika; Wang, Lin; Lu, Yalin
A new modified staggered array undulatorNuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A2019,927:419-423 Chen, Lijun; Jia, Qika
The seed energy fluctuation of hard X-ray self-seeding free electron laserAIP Advances2019:9(3):035254/1-4Yang, C.; Wang, X.; Tsai, C. -Y.; Zhou, G.; Zhang, Z.; Krug, E. D.; Li, A.; Deng, H.; He, D.; Wu, J.
Proposition of a femtosecond pulse radiolysis with terahertz probe pulsesRadiation Physics and Chemistry2019,157:28-32Huang, Ruixuan; Zhang, Haoran; Li, Weiwei; He, Zhigang; Wang, Lin; Jia, Qika; Lu, Yalin
Online Betatron Tune Feedback in the HLS-II Storage RingIEEE Transactions on Nuclerar Science2019,66(4):696-701Wang, Siwei; Xu, Wei; Xuan, Ke; Li, Jingyi
The detuning effect of crystal monochromator in self-seeding and oscillator free electron laserOptics Express2019,27(9):13229-13239 Yang, Chuan; Tsai, Cheng-Ying; Zhou, Guanqun; Wang, Xiaofan; Hong, Ye; Krug, Emily Dong; Li, Alexandra; Deng, Haixiao; He, Duohui; Wu, Juhao
Novel design of a personnel safety system for Hefei Light Source-IINuclerar Science and Techniques2019,30(6):99/1-8Huang, Zi-Yu; Xuan, Ke; Li, Chuan; Wang, Ji-Gang; Liu, Gong-Fa
Proposal and numerical studies of a terahertz Cherenkov free electron laser driven by a non-ultra relativistic bunched electron beamNuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A2019,931:75-80 Li, Weiwei; Jiang, Shimin; He, Zhigang; Jia, Qika; Wang, Lin; Lu, Yalin
Conceptual design study of iron-based superconducting dipole magnets for SPPCInternational Journal of Modern Physics  A2019,34 (13-14 ): 1940003/1-13Kong, Ershuai; Wang, Chengtao; Wan, Lin; Wang, Xiangqi; Cheng, Da; Zhang, Kai; Wang, Yingzhe; Peng, Quanling; Xu, Qingjin
Simulation study of longitudinal injection scheme for HALS with a higher harmonic cavity systemNuclerar Science and Techniques 2019,30 (7):113 /1-6Sun, Zhen-Biao; Shang, Lei; Shang, Feng-Lei; Tang, Yun-Gai; Liu, Wei; Song, Wen-Bin
Efficiency enhancement of RF-linac based free electron laser oscillator with electron beam energy rampingNuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A2019,940:448-452 Xu, Yuanfang; Jia, Qika; Li, Heting
Generating three-color pulses in high-gain harmonic-generation free-electron lasers with atilted electron bunchJournal of Synchrotron Radiation 2019,26:1473-1480Zhao, Zhouyu; Li, Heting; Li, Weiwei; Jia, Qika; Jiang, Shimin; Wang, Lin
The prototype of equipment protection system based on Ethernet POWERLINK for HALSNuclear Inst. and Methods in Physics Research, A2019, 946 :162687/1-6Xiao-Kang Sun, Yi-Fan Song, Ke Xuan, Chuan Li, Ji-Gang Wang, Gong-Fa Liu
Commissioning and first lasing of the  FELiChEM: A new  IR and THz FEL oscillator in chinaProceedings of FEL20192019,MOA07/0-4Heting Li, Qika Jia
Seeded free-electron lasers driven by a transverse tilted electron bunchProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,TUPRB061/1817-1819Zhouyu Zhao, Heting Li, Qika Jia
Study of seven-bend achromat lattices with interleaved dispersion bumps for  HALSProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,TUPGW040/1495-1497Zhenghe Bai, Wei Li, Gangwen Liu, Derong Xu, Tong Zhang, Lin Wang
Super-period locally symmetric lattices for designing diffraction-limited storage ringsProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,TUPGW041/1498-1500Zhenghe Bai, Gangwen Liu, Wei Li, Lin Wang
Off-energy off-axis injection with pulsed multipole magnetinto the HALS storage ringProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,MOPGW044/187-089Gangwen Liu, Zhenghe Bai†, Peining Wang, Lin Wang, Weimin Li
A fast method for multi-objective nonlinear dynamics optimization of a storage ringProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,MOPGW045/190-192Jiajie Tan, Zhenghe Bai*, Penghui Yang, Weimin Li, Lin Wang
Comparison of constrained optimization methods for designing a multi-bend achromat latticeProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,TUPGW056/1535-1537Jianhao Xu, Zhenghe Bai, Penghui Yang, Weimin Li
A ten-bend achromat lattice with interleaved dispersion bumps for a diffraction-limited storage ringProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,TUPGW057/1538-1540Penghui Yang, Zhenghe Bai, Jiajie Tan, Jianhao Xu, Lin Wang
Design of a hybrid seven-bend-achromat lattice for a high-energy diffraction-limited storage ring using a new optimization methodProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,TUPGW054/1528-1531Penghui Yang, Zhenghe Bai, Jianhao Xu, Jiajie Tan, Lin Wang
Comparison of optimization methods for hybrid seven-bend-achromat lattice designProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,TUPGW055/1532-1534Penghui Yang, Zhenghe Bai, Jianhao Xu, Jiajie Tan, Lin Wang
Design of a hybrid ten-bend-achromat lattice for a diffraction-limited storage ring light sourceNuclear Inst. and Methods in Physics Research, A2019,943:162506/1-7Penghui Yang, Zhenghe Bai, Tong Zhang, Derong Xu, Lin Wang
Transverse diagnostics based on dipole mode signal fitting method in TESLA-type accelerating cavities at the free-electron laser FLASH    Physical Review Accelerators and Beams 2019,22(8):082804 /1-12Junhao Wei, Nicoleta Baboi, Liangliang Shi
Design of Resonant Stripline BPM for an IR-FEL Project at NSRLProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,WEPGW080/2665-2667X. Y. Liu1, M. Dehler, M. Bopp, A. Scherer, B. G. Sun
Study on the Influence of Beam Transverse Position on the Cavity Bunch Length MeasurementProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,WEPGW044/2578-2580Qian Wang, Qing Luo, Baogen Sun, Shimin Jiang
Alarm system of  IRFEL at NSRLProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,THPRB038/3896-3899Xin Chen, Yifan Song, Zhuoxia Shao, Chuan Li, Ke Xuan, Jigang Wang, Gongfa Liu
Upgrade of the historical data query and analysis system for  HLS-IIProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,THPRB053/3928-3930Z. Xie,Y. Song, Z. Shao, C. Li, K. Xuan, G. Wang, G. Liu
Study on Beam-induced heating in Injection Section of Hefei Light SourceProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,MOPRB036/652-655D. Xu, W. Xu
Optimization of a Low-alpha Lattice for the HLS-II Storage RingProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,WEPTS103/3360-3362Siwei Wang, Wei Xu†, Ke Xuan, Yigang Wang
Analysis on plasmonic modes within rectangular sub-wavelength holes on metallic nanofilms2019 Cross Strait Quad-Regional Radio Science and Wireless Technology ConferenceCDQRWC 2019-ProceedingsWeiwei Li, Zijia Yu, Weihao Liu, Qika Jia, Yalin Lu
Diffraction radiation from an electron beam moving above a deep narrow groove2019 Cross Strait Quad-Regional Radio Science and Wireless Technology ConferenceCDQRWC 2019-ProceedingsWeiwei Li, Weihao Liu, Qika Jia, Yalin Lu
基于嵌入式EPICS的合肥光源储存环束流损失监测系统强激光与粒子束2019,31(8):085103/1-6蔡袁琦,唐雷雷,周泽然
Comparison of TiZrV non-evaporable getter films deposited by DC magnetron sputtering or quantitative depositionProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,TUPMP021/1283-1285Xiaoqin Ge, Jieqiong Shao, Yigang Wang, Wei Wei, Bo Zhang, Sihui Wang, Yuxin Zhang,Weimin Li, Yong Wang
Preparation of Titanum-Zirconium-Vanadium Films by Quantitative DepositionProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,THPTS045/4210-4212Jieqiong Shao, Xiaoqin Ge, Wei Wei, Bo Zhang, Sihui Wang,Yuxin Zhang, Bangle Zhu, Chao Chen, Weimin Li, Yong Wang
Establishing a Laser Treatment to Suppress the Secondary Electron EmissionProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,TUPMP029/1303-1305Y.G. Wang, S.W. Wang, B.L. Zhu, X.T. Pei, B. Zhang, X.G. Ge, Y. Wang
Research on Secondary Electron Emission Characteristics of Diamond-like Carbon Thin FilmsProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,TUPMP031/1306-1308Yuxin Zhang, Yigang Wang, Xiaoqin Ge, Bo Zhang, Wei Wei, Sihui Wang, Bangle Zhu,Jieqiong Shao, Weimin Li, Yong Wang
Resarch and design of digital magnet power suppy controller for HALSProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,TUPMP027/1297-1299Z. X. Shao, H. Gao, H.Y. Zhang, P. Liu, G.W. Liu, X.K. Sun 
Research progess of power supply system in HALSProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,TUPMP028/1300-1302Z. X. Shao, H. Y. Zhang, P. Liu, G. W. Liu, H. Gao, L. Wang 
Preliminary Research of HOM for 100MHz Superconducting Cavity in the Pre-research Project of HALSProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,MOPRB033/649-651唐运盖,吴丛凤,王琳
Commissioning of a compact THz source based on FELProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,TUPTS046/2030-2032Y. J. Pei, L. Shang, G. Y. Feng, K. Jin, G. R. Huang, D. Ch. Jia, X. Q. Wang, B. G. Sun, X. Y. He, Zh. X. Tang, P. Lu, W. Wei, W. Wang, S. K. Lu, Y. L. Hong, L. G. Shen, F. Zhang, T. Hu, Q. Chen, P. Tan, Q. Fu, L. Cao, Y. Q, Xiong
Design of the condense system and imaging system for an UEMProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,THPMP016/3485-3487T.J. Chen, Y.J. Pei, W.M. Li
Design of the Multiplexing Optical Measurem+B141:S142+B141:Q141ent System for a Pre-bunched THz Free Electron LaserProceedings of IPAC2019 10th Int. Partile Accelerator Conf2019,WEPGW054/2931-2933Y. K. Zhao, B. G. Sun, T. Y. Zhou, F. F. Wu, W. Li, Y. G. Tang
A Fast-Response and High-Stability Power Supply for a Corrector Magnet in HALSIEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power ElectronicsDOI 10.1109/JESTPE.2019.2932765,Zhuoxia Shao, Haiyan Zhang , Hui Gao, Peng Liu,Gangwen Liu, Lin WangCopyright 2015 National Synchrotron Radiation Laboratory∣University of Science and Technology of China All Rights Reserved. Web2015
Feedback, questions or accessibility issues: Tel:+86-551-63602034;  E-mail:xiayi@ustc.edu.cn;  Fax:+86-551-65141078