Location:  homepage>Publications
Publications in 2017
 2020-05-08  Font Size:[ Large Medium Small ]

Title

Journal

Year/Volume/IssuePages

Authors

Designing hierarchical hollow nanostructures of Cu2MoS4 for improved hydrogen evolution reaction

Physical Chemistry Chemical Physics

2017,19(1):557-561

Ke Zhang, Yongli Zheng, Yunxiang Lin, Changda Wang, Hengjie Liu, Daobin Liu, Chuanqiang Wu, Shuangming Chen, Yanxia Chen, Li Song

Metal-insulator transition in epitaxial NdNiO3 thin film: A structural, electrical and optical study

Applied Surface Science

2017,399:346-350

Shao, Tao; Qi, Zeming; Wang, Yuyin; Li, Yuanyuan; Yang, Mei; Hu, Chuansheng

In situ synthesis of noble metal nanoparticles on onion-like carbon with enhanced electrochemical and supercapacitor performance

RSC Advances

2017,7(8):4667-4670

Wang, Changda; Wu, Chuanqiang; Chen, Shuangming; He, Qun; Liu, Daobin; Zheng, Xusheng; Haleem, Yasir A.; Song, Li

Enhanced photocatalytic oxygen evolution over Mo-doped Ca2NiWO6 perovskite photocatalyst under visible light irradiation

RSC Advances

2017,7(10):5821-5826

Luo, Ying; Xue, Jiawei; Zhu, Xiaodi; Daniel, Jose; Gao, Xiang; Sun, Song; Gao, Chen; Bao, Jun

Thickness-dependent anisotropy of metal-insulator transition in (110)-VO2/TiO2epitaxial thin films

Journal of Alloys and Compounds

2017,699:575-580

Hu, Kai; Yang, Yuanjun; Hong, Bin; Zhao, Jiangtao; Luo, Zhenlin; Li, Xiaoguang; Zhang, Xingmin; Gu, Yueliang; Gao, Xingyu; Gao, Chen

The Role of Intrinsic Defects in Electrocatalytic Activity of Monolayer VS2 Basal Planes for the Hydrogen Evolution Reaction

Journal of Physical Chemistry C

2017,121(3):1530-1536

Zhang, Yang; Chen, Xiaoshuang; Huang, Yan; Zhang, Chong; Li, Feng; Shu, Haibo

Coupling between intra- and inter-chain orderings in flow-induced crystallization of polyethylene: A non-equilibrium molecular dynamics simulation study

Journal of Chemical Physics

2017,146(1):014901/1-8

Yang, Junsheng; Tang, Xiaoliang; Wang, Zhen; Xu, Tingyu; Tian, Fucheng; Ji, Youxin; Li, Liangbin

Free-standing SWNTs/VO2/Mica hierarchical films for high-performance thermochromic devices

Nano Energy

2017,31:144-151

Chen, Yuliang; Fan, Lele; Fang, Qi; Xu, Weiyu; Chen, Shi; Zan, Guibin; Ren, Hui; Song, Li; Zou, Chongwen

Highly Selective Synthesis of cis-Enediyne on a Ag(111) Surface

Angewandte Chemie-international Edition

2017,56:1-6

Tao Wang, Haifeng Lv, Qitang Fan, Lin Feng, Xiaojun Wu, Junfa Zhu

Fast Photoelectron Transfer in (C-ring)-C3N4 Plane Heterostructural Nanosheets for Overall Water Splitting

Journal of the American Chemical Society

2017,139(8):3021-3026

Che, Wei; Cheng, Weiren; Yao, Tao; Tang, Fumin; Liu, Wei; Su, Hui; Huang, Yuanyuan; Liu, Qinghua; Liu, Jinkun; Hu, Fengchun; Pan, Zhiyun; Sun, Zhihu; Wei, Shiqiang

Facile synthesis of mesoporous detonation nanodiamond-modified layers of graphitic carbon nitride as photocatalysts for the hydrogen evolution reaction

RSC Advances

2017,7(25):15390-15396

Haleem, Yasir A.; He, Qun; Liu, Daobin; Wang, Changda; Xu, Weiyu; Gan, Wei; Zhou, Yu; Wu, Chuangqiang; Ding, Yanwei; Song, Li

Experimental and kinetic modeling study of laminar coflow diffusion methane flames doped with iso-butanol

Proceedings of the Combustion Institute

2017,36(1):1259-1267

Jin, Hanfeng; Wang, Guoqing; Wang, Yizun; Zhang, Xiaoyuan; Li, Yuyang; Zhou, Zhongyue; Yang, Jiuzhong; Qi, Fei

Experimental and kinetic modeling study of laminar premixed decalin flames

Proceedings of the Combustion Institute

2017,36(1):1193-1202

Zeng, Meirong; Li, Yuyang; Yuan, Wenhao; Li, Tianyu; Wang, Yizun; Zhou, Zhongyue; Zhang, Lidong; Qi, Fei

Using sensitivity entropy in experimental design for uncertainty minimization of combustion kinetic models

Proceedings of the Combustion Institute

2017,36(1):709-716

Li, Shuang; Tao, Tao; Wang, Jiaxing; Yang, Bin; Law, Chung K.; Qi, Fei

Theoretical studies for reaction kinetics of  cy-C6H11CH2 radical with O2 

Proceedings of the Combustion Institute

2017,36(1):179-186

Xing, Lili; Zhang, Feng; Zhang, Lidong

Recombination of aromatic radicals with molecular oxygen

Proceedings of the Combustion Institute

2017,36(1):169-177

Zhang, Feng; Nicolle, Andre; Xing, Lili; Klippenstein, Stephen J.

Online analysis of secondary organic aerosols from OH-initiated photooxidation and ozonolysis of -pinene, -pinene, (3)-carene and d-limonene by thermal desorption-photoionisation aerosol mass spectrometry

Environmental Chemistry

2017,14(2):75-90

Fang, Wenzheng; Gong, Lei; Sheng, Liusi

A Ternary Alloy Substrate to Synthesize Monolayer Graphene with Liquid Carbon Precursor

ACS Nano

2017,11(2):1371-1379

Gan, Wei; Han, Nannan; Yang, Chao; Wu, Peng; Liu, Qin; Zhu, Wen; Chen, Shuangming; Wu, Chuanqiang; Habib, Muhammad; Sang, Yuan; Muhammad, Zahir; Zhao, Jijun; Song, Li

Resonant absorption induced fast melting studied with mid-IR QCLs

Review of Scientific Instruments

2017,88(2):023108/1-5

Lu, Jie; Lv, Yankun; Ji, Youxin; Tang, Xiaoliang; Qi, Zeming; Li, Liangbin

Non-destructive study of fruits using grating-based X-ray imaging

Nuclear Science and Techniques

2017,28(2):24/1-4

Wang, Sheng-Xiang; Hu, Ren-Fang; Gao, Kun; Wali, Faiz; Zan, Gui-Bin; Wang, Da-Jiang; Pan, Zhi-Yun; Wei, Shi-Qiang

High efficiency positive and negative phase zone plates

Chinese Optics Letters

2017,15(2):020501/1-4

Hu, Renfang; Chen, Jian; Wali, Faiz; Wang, Shengxiang; Gao, Kun; Liu, Gang

Roaming-Mediated CH2NH Elimination from the Ionization of Aromatic Ethylamines

ChemistryOpen

2017,6(1):40-45

Zhang, Mengxing; Guo, Huijun; Zhang, Lidong

Polymorph separation induced by angle distortion and electron delocalization effect via orbital modification in VO2 epitaxial thin films

Physical Review B

2017,95(7):075433/1-8

Hong, Bin; Hu, Kai; Tao, Zhuchen; Zhao, Jiangtao; Pan, Nan; Wang, Xiaoping; Lu, Minghui; Yang, Yuanjun; Luo, Zhenlin; Gao, Chen

Coupling of Multiscale Orderings during Flow-Induced Crystallization of Isotactic Polypropylene

Macromolecules

2017,50(5):1991-1997

Su, Fengmei; Ji, Youxin; Meng, Lingpu; Wang, Zhen; Qi, Zeming; Chang, Jiarui; Ju, Jianzhu; Li, Liangbin

Room-temperature ferromagnetism in the two-dimensional layered Cu2MoS4 nanosheets

Physical Chemistry Chemical Physics

2017,19(3):1735-1739

Zhang, Ke; Khan, Rashid; Guo, Hongyan; Ali, Irfan; Li, Xiuling; Lin, Yunxiang; Chen, Haiping; Yan, Wensheng; Wu, Xiaojun; Song, Li

Anharmonicity of monolayer MoS2, MoSe2, and WSe2: A Raman study under high pressure and elevated temperature

Applied Physics Letters

2017,110(9):093108/1-6

Yang, Mei; Cheng, Xuerui; Li, Yuanyuan; Ren, Yufen; Liu, Miao; Qi, Zeming

Structural color analysis of the photoresist grating influenced by the light source and its parameters

Journal of The Optical Society of America A-Optics Image Science and Vision

2017,34(3):308-313

Zeng, Siwei; Liu, Zhengkun; Qiu, Keqiang; Liu, Ying; Xu, Xiangdong; Fu, Shaojun

Molecular dynamics exploration of the binding mechanism and properties of single-walled carbon nanotube to WT and mutant VP35 FBP region of Ebola virus

Journal of Biological Physics

2017,43(1):149-165

Zhang, Yan-Jun; Ding, Jing-Na; Zhong, Hui; Sun, Chang-Ping; Han, Ju-Guang

Engineering interfacial charge-transfer by phase transition realizing enhanced photocatalytic hydrogen evolution activity

Inorganic Chemistry Frontiers

2017,4(4):663-667

Wu, Chuanqiang; Fang, Qi; Liu, Qin; Liu, Daobin; Wang, Changda; Xiang, Ting; Khalil, Adnan; Chen, Shuangming; Song, Li

Effects of Solvent and Ion Source Pressure on the Analysis of Anabolic Steroids by Low Pressure Photoionization Mass Spectrometry

Journal of The American Society for Mass Spectrometry

2017,28(4):724-728

Liu, Chengyuan; Zhu, Yanan; Yang, Jiuzhong; Zhao, Wan; Lu, Deen; Pan, Yang

Method for extending the depth of focus in X-ray microscopy

Optics Express

2017,25(7):7657-7667

Li, Fahu; Guan, Yong; Xiong, Ying; Zhang, Xiaobo; Liu, Gang; Tian, Yangchao

Filler-induced heterogeneous distribution of stretch-induced crystallization in natural rubber: An in-situ synchrotron-radiation micro-focused scanning X-ray diffraction study

Polymer

2017,(115):217-223

Chen, Liang; Zhou, Weiming; Su, Fengmei; Zhang, Wenhua; Chen, Pinzhang; Ji, Youxin; Li, Liangbin

Dynamic strain control of the metal–insulator transition and non-volatile resistance switching in (010) VO2/(111) Pb(Mg1/3Nb2/3)0.7Ti0.3O3 epitaxial heterostructures

Materials Letters

2017,196:108-111

Bin Hong, Yuanjun Yang, Kai Hu, Mengmeng Yang, Zhenlin Luo, Xiaoguang Li, Chen Gao

Probing lattice vibration and surface electronic state in a layered (NH4)(2)V3O8 single crystal

Journal of Materials Chemistry C

2017,5(17):4185-4189

Chen, Haiping; Sun, Zhongti; Wang, Chengming; Li, Xiuling; Zheng, Xusheng; Zhang, Youkui; He, Qun; Wu, Xiaojun; Song, Li

Red-emitting Au-7 nanoclusters with fluorescence sensitivity to Fe2+ ions

Journal of Materials Chemistry C

2017,5(18):4448-4454

Yang, Lina; Chen, Juan; Huang, Ting; Huang, Li; Sun, Zhihu; Jiang, Yong; Yao, Tao; Wei, Shiqiang

Structural and morphological transitions in extension-induced crystallization of poly(1-butene) melt

Soft Matter

2017,13(19):3639-3648

Wang, Zhen; Ju, Jianzhu; Meng, Lingpu; Tian, Nan; Chang, Jiarui; Yang, Haoran; Ji, Youxin; Su, Fengmei; Li, Liangbin

Lyotropic meso-phase behavior of supra-molecular nanotubes with helical charge distribution

Soft Matter

2017,13(19):3475-3479

Wei, Shenghui; Huang, Weiheng; Su, Fengmei; Tang, Xiaoliang; Huang, Ningdong; Li, Liangbin

Realizing semiconductivity by a large bandgap tuning in Bi4Ti3O12 via
inserting La1-xSrxMnO3 perovskite layers

Applied Physics Letters

2017,110(21):212102/1-5

Wang, Jianlin; Chen, Zezhi; Huang, Haoliang; Cui, Jiameng; Zhang, Wenhua; Fu, Zhengping; Peng, Ranran; Yan, Wensheng; Lu, Yalin

Synthesis of Ni9S8/MoS2 heterocatalyst for Enhanced Hydrogen Evolution Reaction

Langmuir

2017,33(21):5148-5153

Khalil, Adnan; Liu, Qin; Muhammad, Zahir; Habib, Muhammad; Khan, Rashid; He, Qun; Fang, Qi; Masood, Hafiz Tariq; Rehman, Zia ur; Xiang, Ting; Wu, Chuan Qiang; Song, Li

High-accuracy alignment of the grating pattern along silicon < 1 1 2 > directions using a short rectangular array

Journal of Micromechanics and Microengineering

2017,27(6):065008/1-8

Wang, Yu; Liu, Zhengkun; Zheng, Yanchang; Qiu, Keqiang; Hong, Yilin

Facile synthesis of various epitaxial and textured polymorphs of vanadium oxide thin films on the (0006)-surface of sapphire substrates

RSC Advances

2017,7(36):22341-22346

Hong, Bin; Zhao, Jiangtao; Hu, Kai; Yang, Yuanjun; Luo, Zhenlin; Li, Xiaoguang; Gao, Chen

Noise analysis of grating-based x-ray differential phase-contrast imaging with angular signal radiography

Chinese Physics B

2017,26(4):040602/1-6

Faiz, Wali; Bao, Yuan; Gao, Kun; Wu, Zhao; Wei, Chen-Xi; Zan, Gui-Bin; Zhu, Pei-Ping; Tian, Yang-Chao

Vertical 1T-MoS2 nanosheets with expanded interlayer spacing edged on a graphene frame for high rate lithium-ion batteries

Nanoscale

2017,9(21):6975-6983

Xiang, Ting; Fang, Qi; Xie, Hui; Wu, Chuanqiang; Wang, Changda; Zhou, Yu; Liu, Daobin; Chen, Shuangming; Khalil, Adnan; Tao, Shi; Liu, Qin; Song, Li

Assembling and nanocutting graphene/CNT sponge for improved lithium-ion batteries

Ionics

2017:23(5):1329-1336

Yuan Sang, Yu Zhou, Hui Xie, Changda Wang, Li Song

An all-atom molecular dynamics study of the anti-interferon signaling of Ebola virus: interaction mechanisms of EBOV VP24 binding to Karyopherin alpha5

Molecular Biosystems

2017,13(5):1031-1045

Ding, Jing-Na; Zhang, Yan-Jun; Zhong, Hui; Ao, Cheng-Cheng; Li, Jing; Han, Ju-Guang

Great Disparity in Photoluminesence Quantum Yields of Colloidal
CsPbBr3 Nanocrystals with Varied Shape: The Effect of Crystal Latti Strain

Journal of Physical Chemistry Letters

2017,8:31153121

Zhao, Jiangtao; Liu, Mei; Fang, Li; Jiang, Shenlong; Zhou, Jingtian; Ding, Huaiyi; Huang, Hongwen; Wen, Wen; Luo, Zhenlin; Zhang, Qun; Wang, Xiaoping; Gao, Chen

Luminescence of Au(I)-thiolate complex affected by solvent

Radiation Physics and Chemistry

2017,137:68-71

Lina Yang,YuanjieCao,JuanChen,ZhihuSun, TaoYao,YongJiang, ShiqiangWei

XAFS study on thiol etching of diphosphine-stabilized gold nanoclusters

Radiation Physics and Chemistry

2017,137:99-103

Jie Bao,LinaYang,TingHuang,ZhihuSun, TaoYao,YongJiang, ShiqiangWei

Integration of plasmonic and amorphous effects in MoO3 x spheres for efficient photoelectrochemical water oxidation

Journal of Materials Chemistry A              

2017,5(24):12022-12026

Lili Jin, Xusheng Zheng, Wei Liu, Linlin Cao, Yuanjie Cao, Tao Yao, Shiqiang Wei

Single-Site Active Cobalt-Based Photocatalyst with a Long Carrier Lifetime for Spontaneous Overall Water Splitting

Angewandte Chemie-International Edition

2017,56(32):9312-9317

Liu, Wei; Cao, Linlin; Cheng, Weiren; Cao, Yuanjie; Liu, Xiaokang; Zhang, Wei; Mou, Xiaoli; Jin, Lili; Zheng, Xusheng; Che, Wei; Liu, Qinghua; Yao, Tao; Wei, Shiqiang

Avalanche breakdown and self-stabilization effects in electrically driven transition
of carbon nanotube covered VO2 film

Journal of Physics D: Applied Physics

2017,50:255101/1-8

Yuliang Chen, Shi Chen, Qianghu Liu, Hui Ren1, Xusheng Zheng, Liangxin Wang, Yuan Lu, Li Song, Guobin Zhang, Chongwen Zou

Modification of UHMWPE porous fibers by acrylic acid and its adsorption kinetics for Cu2+ removal

Polymer Bulletin

2017,74(9):3855-3870

Caixia Wan, Tian Cao, Jing Li, Fei Lv, Wenhua Zhang, Liangbin Li

On-Surface Pseudo-High-Dilution Synthesis of Macrocycles: Principle and Mechanism

ACS Nano

2017,11:50705079

Qitang Fan, Tao Wang, Jingya Dai, Julian Kuttner, Gerhard Hilt, J. Michael Gottfried, Junfa Zhu

Controlling the Topology of Low-Dimensional Organic Nanostructures with Surface Templates

Acta Physico-Chimica Sinica

2017,33(7):12881296

Qitang Fan, Junfa Zhu

Highly Selective Synthesis of cis-Enediynes on a Ag(111) Surface

Angewandte Chemie-International Edition

2017,56:4762-4766

Tao Wang, Haifeng Lv, Qitang Fan, Lin Feng, Xiaojun Wu,  Junfa Zhu

Structural origin of fast yielding-strain hardening transition in fluoroelastomer F2314

Polymer

2017,119:107-111

Jing Li,Youxin Ji,Jiarui Chang,Nan Tian,Lixian Song, Liang Chen,Liangbin Li

Transition from chain- to crystal-network in extension induced crystallization of
isotactic polypropylene

Journal of Rheology

2017,61(4):589-599

Zhen Wang, Fengmei Su, Youxin Ji, Haoran YangNan TianJiarui Chang, Lingpu Meng, Liang bin Li

Linear information retrieval method in X-ray grating-based phase contrast imaging and its interchangeability with tomographic reconstruction

Journal of Appled Physics

2017,121(21):213102/1-8

Z. Wu, K. Gao, Z. L. Wang, Q. G. Shao, R. F. Hu,  C. X. Wei,  G. B. Zan,  F. Wali, R. H. Luo,  P. P. Zhu, Y. C. Tian

Improved reverse projection method for large refraction angle in grating-based x-ray phase contrast imaging

Proc.of SPIE

2017,10255:102551O/1-7

Wenbin Wei, Zhao Wu, Chenxi Wei, Yue Hu, Gang Liu, Yangchao Tian

The study of radiation damage of yeast cells in Cryo-soft X-ray tomography

Proc.of SPIE

2017,10255:102551Q/1-5

Liang Guo, Yong Guan, Chenxi Wei, Yue Hu, Yangchao Tian, Gang Liu

An improved acquisition scheme for the reverse projectionmethod

X-Ray Microscopy Conference 2016

2017,849:012036/ 1-4

C Wei, Z Wu, F Wali, R Luo, Y Tian

A modified equally sloped algorithm based on the total variation algorithm in computed tomography for insufficient data

Journal of Synchrotron Radiation

2017,24:490-497

Lei Wang, Yong Guan, Zhiting Liang, Liang Guo, Chenxi Wei,Ronghui Luo, Gang Liu, Yangchao Tian

Attainable high capacity in Li-excess Li-Ni-Ru-O rock-salt cathode for
lithium ion battery

Journal of Power Sources

2017,359:270-276

Xingbo Wang, Weifeng Huang, Shi Tao, Hui Xie, Chuanqiang Wu, Zhen Yu, Xiaozhi Su, Jiaxin Qi, Zia ur Rehman, Li Song, Guobin Zhang,Wangsheng Chu, Shiqiang Wei

Exploration micromechanism of VP35 IID interaction and recognition dsRNA: A molecular dynamics simulation

Proteins-Structure Function and Bioinformatics

2017,85(6):1008-1023

Yan-Jun Zhang, Jing-Na Ding, Hui Zhong, Ju-Guang Han

Effect of current density on the deposit stress in gold electroplating

Modern Physics Letters B

2017,31(17):1750188/1-8

Hou, Shuangyue; Xiong, Ying; Chen, Shan; Chen, Xiangyu; Xiong, Penghui; Tian, Yangchao; Liu, Gang

Effect of particle-size selectivity on quantitative X-ray dark-field computed tomography using a grating interferometer

Radiation Physics and Chemistry

2017,137:260-263

Bao, Yuan; Shao, Qigang; Hu, Renfang; Wang, Shengxiang; Gao, Kun; Wang, Yan; Tian, Yangchao; Zhu, Peiping

MoS2-coated ZnO nanocomposite as an active heterostructure photocatalyst for hydrogen evolution

Radiation Physics and Chemistry

2017,137:104-107

Zhang, Shibao; Tang, Fumin; Liu, Jinkun; Che, Wei; Su, Hui; Liu, Wei; Huang, Yuanyuan; Jiang, Yong; Yao, Tao; Liu, Qinghua; Wei, Shiqiang

Effect of gate voltage polarity on the ionic liquid gating behavior of NdNiO3/NdGaO3 heterostructures

APL Materials

2017,5(5):051101/1-7

Dong, Yongqi; Xu, Haoran; Luo, Zhenlin; Zhou, Hua; Fong, Dillon D.; Wu, Wenbin; Gao, Chen

Theoretical simulation and analysis of large size BMP-LSC by 3D Monte Carlo ray tracing model

Chinese Physics B

2017,26(5):054201/1-7

Zhang, Feng; Zhang, Ning-Ning; Zhang, Yi; Yan, Sen; Sun, Song; Bao, Jun; Gao, Chen

Deformation mechanism of iPP under uniaxial stretching over a wide temperature range: An in-situ synchrotron radiation SAXS/WAXS study

Polymer

2017,118:12-21

Chen, Xiaowei; Lv, Fei; Su, Fengmei; Ji, Youxin; Meng, Lingpu; Wan, Caixia; Lin, Yuanfei; Li, Xueyu; Li, Liangbin

Luminescent solar concentrators with a bottom-mounted photovoltaic cell: performance optimization and power gain analysis

Chinese Optics Letters

2017,15(6):063501/1-6

Zhang, Ningning; Zhang, Yi; Bao, Jun; Zhang, Feng; Yan, Sen; Sun, Song; Gao, Chen

Electron-Doped 1T-MoS2 via Interface Engineering for Enhanced Electrocatalytic Hydrogen Evolution

Chemistry of Materials

2017,29:47384744

Liu, Qin; Fang, Qi; Chu, Wangsheng; Wan, Yangyang; Li, Xiuling; Xu, Weiyu; Habib, Muhammad; Tao, Shi; Zhou, Yu; Liu, Daobin; Xiang, Ting; Khalil, Adnan; Wu, Xiaojun; Chhowalla, Manish; Ajayan, Pulickel M.; Song, Li

Theoretical kinetic studies for low temperature oxidation of two typical methylcyclohexyl radicals

Combustion and Flame

2017,182:216-224

Xing, Lili; Zhang, Lidong; Zhang, Feng; Jiang, Jun

Effect of potassium organic and inorganic salts on thermal decomposition of reconstituted tobacco sheet

Jorrnal of Thermal analysis and Calorimetry

2017,129(2):975-984

Ding, Mengmeng; Wei, Bin; Zhang, Zhao; She, Shike; Huang, Lan; Ge, Shaolin; Sheng, Liusi

Improving the Softness of BOPP Films: From Laboratory Investigation to Industrial Processing

Chinese Journal of Polymer Science

2017,35(9):1122-1131

Meng, Ling-pu; Chen, Xiao-wei; Lin, Yuan-fei; Li, Liang-bin

Stable 1T-MoSe2 and Carbon Nanotube Hybridized Flexible Film: Binder-Free and
High-Performance Li-Ion Anode   

ACS Nano

2017,11(6):6483-6491

Xiang, Ting; Tao, Shi; Xu, Weiyu; Fang, Qi; Wu, Chuanqiang; Liu, Daobin; Zhou, Yu; Khalil, Adnan; Muhammad, Zahir; Chu, Wangsheng; Wang, Zhonghui; Xiang, Hongfa; Liu, Qin; Song, Li

Numerical Investigation on 1,3-Butadiene/Propyne Co-pyrolysis and Insight into Synergistic Effect on Aromatic Hydrocarbon Formation

Chinese Journal of Chemical Physics

2017,30(3):287-294

Li, Tian-yu; Zou, Jia-biao; Zhang, Yan; Cao, Chuang-chuang; Li, Wei; Yuan, Wen-hao

Fast and comprehensive characterization of chemical ingredients in traditional Chinese herbal medicines by extractive atmospheric pressure photoionization (EAPPI) mass spectrometry

Rapid Communications in Mass Spectrometry

2017,31(18):1491-1498

Liu, Chengyuan; Wen, Wu; Shao, Jun; Zhao, Wan; Qi, Keke; Yang, Jiuzhong; Pan, Yang

Strong Surface Hydrophilicity in Co-Based Electrocatalysts for Water Oxidation

ACS Applied Materials and Interfaces

2017,9(32):26867-26873

Tang, Fumin; Cheng, Weiren; Huang, Yuanyuan; Su, Hui; Yao, Tao; Liu, Qinghua; Liu, Jinkun; Hu, Fengchun; Jiang, Yong; Sun, Zhihu; Wei, Shiqiang

Synthesis, structure, and optical properties of manganese phthalocyanine thin films and nanostructures

Progress in Natural Science-Materials Internationa

2017,27(3):329-332

Meng, Lu; Wang, Kai; Han, Yuyan; Yao, Yi; Gao, Pin; Huang, Chao; Zhang, Wenhua; Xu, Faqiang

High-Content Metallic 1T Phase in MoS2-Based Electrocatalyst for Efficient Hydrogen Evolution

Journal of Physical Chemistry C

2017,121(28):15071-15077

Cai, Liang; Cheng, Weiren; Yao, Tao; Huang, Yuanyuan; Tang, Fumin; Liu, Qinghua; Liu, Wei; Sun, Zhihu; Hu, Fengchun; Jiang, Yong; Yan, Wensheng; Wei, Shiqiang

Probing Lithium Storage Mechanism of MoO2 Nanoflowers with Rich Oxygen-Vacancy Grown on Graphene Sheets

Journal of Physical Chemistry C

2017,121(29):15589-15596

Zhou, Yu; Xie, Hui; Wang, Changda; He, Qun; Liu, Qin; Muhammad, Zahir; Hgeem, Yasir A.; Sang, Yuan; Chen, Shuangming; Song, Li

Interaction of cobalt with ceria thin films and its influence on supported Au nanoparticles

Chinese Chemical Letters

2017,28(8):1760-1766

Wang, Wei-Jia; Wang, Yan; Xu, Qian; Ju, Huan-Xin; Wang, Tao; Tao, Zhi-Jie; Hu, Shan-Wei; Zhu, Jun-Fa

Atomic-Level Insight into Optimizing the Hydrogen Evolution Pathway over a Co1-N4 Single-Site Photocatalyst

Angewandte Chemie-International Edition

2017,56(40):12191-12196

Cao, Yuanjie; Chen, Si; Luo, Qiquan; Yan, Huan; Lin, Yue; Liu, Wei; Cao, Linlin; Lu, Junling; Yang, Jinlong; Yao, Tao; Wei, Shiqiang

Dissociative Photoionization of 1,4-Dioxane with Tunable VUV Synchrotron Radiation

Chinese Journal of Chemical Physics

2017,30(4):379-388

Wang, Ming; Chen, Jun; Fei, Wei-fei; Li, Zhao-hui; Yu, Ye-peng; Lin, Xuan; Shan, Xiao-bin; Liu, Fu-yi; Sheng, Liu-si

Deformation of Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene Precursor Fiber: Crystal Slip with or without Melting

Macromolecules

2017,50(17):6385-6395

Lv, Fei; Chen, Xiaowei; Wan, Caixia; Su, Fengmei; Ji, Youxin; Lin, Yuanfei; Li, Xueyu; Li, Liangbin

Sequential insulator-metal-insulator phase transitions of VO2 triggered by hydrogen doping

Physical Review B

2017,96(12):125130/1-6

Chen, Shi; Wang, Zhaowu; Fan, Lele; Chen, Yuliang; Ren, Hui; Ji, Heng; Natelson, Douglas; Huang, Yingying; Jiang, Jun; Zou, Chongwen

Direct self-focusing synthesis of monodisperse [Au-8(PPh3)(7)]2+ nanoclusters

Dalton Transactions

2017,46(36):12239-12244

Huang, Ting; Huang, Li; Jiang, Yong; Hu, Fengchun; Sun, Zhihu; Pan, Guoqiang; Wei, Shiqiang

Synergetic enhancement of plasmonic hot-electron injection in Au cluster-nanoparticle/C3N4 for photocatalytic hydrogen evolution

Journal of Materials Chemistry A              

2017,5(37):19649-19655

Cheng, Weiren; Su, Hui; Tang, Fumin; Che, Wei; Huang, Yuanyuan; Zheng, Xusheng; Yao, Tao; Liu, Jinkun; Hu, Fengchun; Jiang, Yong; Liu, Qinghua; Wei, Shiqiang

Greatly improved dispersibility of Pt quantum dots in hematite nanoarray and enhanced photoelectrochemical performance

Nanotechnology

2017,28(41):41560/1-8

Li, Xiaoning; Gu, Wen; Wang, Fangfang; Yin, Xiaofeng; Zhu, Liuyang; Zou, Wei; Zhang, Guobin; Fu, Zhengping; Lu, Yalin

Optimization of grating duty cycle in non-interferometric grating-based X-ray phase contrast imaging

Review of Scientific Instruments

2017,88(8):085102/1-7

Luo, Ronghui; Wu, Zhao; Xiong, Ying; Wei, Chenxi; Zhang, Xiaobo; Hu, Renfang; Wang, Lei; Guo, Liang; Liu, Gang; Tian, Yangchao

Angle-/temperature-dependence of Raman scattering in layered NbSe3crystal

AIP Advances

2017,7(9):095316/ 1-8

Chen, Haiping; Ma, Zehao; Shao, Yanjie; Rehman, Zia ur; Zhang, Ke; He, Qun; Song, Li

Visualizing the Toughening Mechanism of Nanofiller with 3D X-ray Nano-CT: Stress-Induced Phase Separation of Silica Nanofiller and Silicone Polymer Double Networks

Macromolecules

2017,50(18):7249-7257

Song, Lixian; Wang, Zhen; Tang, Xiaoliang; Chen, Liang; Chen, Pinzhang; Yuan, Qingxi; Li, Liangbin

Facile synthesis of CuFe2O4-Fe2O3 composite for high-performance supercapacitor electrode applications

Materials Research Express

2017,4(10):105501/1-8

Khan, Rashid; Habib, Muhammad; Gondal, Mohammed A.; Khalil, Adnan; Rehman, Zia Ur; Muhammad, Zahir; Haleem, Yasir A.; Wang, Changda; Wu, Chuan Qiang; Song, Li

Single-shot grating-based x-ray differential phase contrast imaging with a modified analyzer grating

Chinese Physics B

2017,26(10):108701/1-7

Wei, Chen-Xi; Wu, Zhao; Wali, Faiz; Wei, Wen-Bin; Bao, Yuan; Luo, Rong-Hui; Wang, Lei; Liu, Gang; Tian, Yang-Chao

Stabilization Mechanism of Micropore in High-Density Polyethylene: A Comparison between Thermal and Mechanical Pathways

Macromolecular Materials and Engineering

2017,302(10):1700178/1-6

Li, Xueyu; Lin, Yuanfei; Su, Fengmei; Chen, Xiaowei; Lv, Fei; Meng, Lingpu; Zhang, Qianlei; Li, Liangbin

Active {010} facet-exposed Cu2MoS4 nanotube as high-efficiency photocatalyst

Nano Research

2017,10(11):3817-3825

Zhang, Ke; Lin, Yunxiang; Muhammad, Zahir; Wu, Chuanqiang; Yang, Shuang; He, Qun; Zheng, Xusheng; Chen, Shuangming; Ge, Binghui; Song, Li

Low-dose and fast grating-based x-ray phase-contrast imaging

Optical Engineering

2017,56(9):094110/1-8

Wali, Faiz; Wang, Shenghao; Han, Huajie; Gao, Kun; Wu, Zhao; Zhu, Peiping; Tian, Yangchao

Strong Memory Effect of Metastable beta Form Trans-1,4-Polyisoprene above Equilibrium Melting Temperature

Macromolecular Chemistry and Physics

2017,218(20):1700235/1-5

Lu, Jie; Yang, Haoran; Ji, Youxin; Li, Xiangyang; Lv, Yankun; Su, Fengmei; Li, Liangbin

Electron Delocalization Boosting Highly Efficient Electrocatalytic Water Oxidation in Layered Hydrotalcites

Journal of Physical Chemistry C

2017,121(40):21962-21968

Liu, Jinkun; Cheng, Weiren; Tang, Fumin; Su, Hui; Huang, Yuanyuan; Hu, Fengchun; Zhao, Xu; Jiang, Yong; Liu, Qinghua; Wei, Shiqiang

Intrinsic Ferromagnetism in Mn-Substituted MoS2 Nanosheets Achieved by Supercritical Hydrothermal Reaction

Small

2017,13(39)1701389/1-7

Tan, Hao; Hu, Wei; Wang, Chao; Ma, Chao; Duan, Hengli; Yan, Wensheng; Cai, Liang; Guo, Peng; Sun, Zhihu; Liu, Qinghua; Zheng, Xusheng; Hu, Fengchun; Wei, Shiqiang

Degradation of Carbonyl Hydroperoxides in the Atmosphere and in Combustion

Journal of the American Chemical Society

2017,139(44):15821-15835

Xing, Lili; Bao, Junwei Lucas; Wang, Zhandong; Zhang, Feng; Truhlar, Donald G.

Extension decelerated crystallization in gamma-irradiated isotactic polypropylene: The role of asymmetric chain relaxation

Polymer

2017,131:68-72

Ju, Jianzhu; Su, Fengmei; Wang, Zhen; Yang, Haoran; Tang, Xiaoliang; Chen, Xiaowei; Lv, Yankun; Lu, Jie; Tian, Nan; Li, Liangbin

Membrane-assisted assembly strategy of flexible electrodes for multifunctional supercapacitors

Carbon

2017,125:419-428

Wang, Changda; Wu, Chuanqiang; Chen, Shuangming; Zhao, Xiangchen; Xu, Wenjie; Niu, Zhiqiang; Song, Li

A Universal Blown Film Apparatus for in Situ X-ray Measurements

Chinese Journal of Polymer Science

2017,35(12):1508-1516

Zhang, Rui; Ji, You-xin; Zhang, Qian-lei; Ju, Jian-zhu; Sarmad, Ali; Li, Li-fu; Zhao, Hao-yuan; Li, Liang-bin

Microfluidic dielectrophoresis device for trapping, counting and detecting Shewanella oneidensis at the cell level

Biosensors & Bioelectronics

2017,99:416-423

Chen, Xiangyu; Liang, Zhiting; Li, Daobo; Xiong, Ying; Xiong, Penghui; Guan, Yong; Hou, Shuangyue; Hu, Yue; Chen, Shan; Liu, Gang; Tian, Yangchao

Ultrafast Interlayer Electron Transfer in Incommensurate Transition Metal Dichalcogenide Homobilayers

Nano Letters

2017,17,6661-6666

Yuanyuan Li, Qiannan Cui,Frank Ceballos,Samuel D. Lane,Zeming Qi,and Hui Zhao

Effect of Rhenium Dopants on Photocarrier Dynamics and Optical Properties of Monolayer, Few-Layer, and Bulk MoS2

Nanoscale

2017,9,19360-19366

Yuanyuan Li, Qingfeng Liu, Qiannan Cui, Zeming Qi, Judy Z.Wu,  Hui Zhao

Wet-Etching Induced Abnormal Phase Transition in Highly Strained VO2/TiO2 (001) Epitaxial Film

Physica Status Solidi-Rapid Research Letters

2017,1700320/1-7

Hui Ren, Shi Chen, Yuliang Chen, Zhenlin Luo, Jingtian Zhou, Xusheng Zheng, Liangxin Wang, Bowen Li, and Chongwen Zou

Hierarchical 1T-MoS2 nanotubular structures for enhanced supercapacitive performance

Journal of Materials Chemistry A

2017,5,23704–23711

Shuang Yang, Ke Zhang, Changda Wang, Youkui Zhang, Shuangming Chen, Chuanqiang Wu, Anthony Vasileff, Shi-Zhang Qiao, Li Song

Electronic Structure Reconfiguration toward Pyrite NiS2 via Engineered Heteroatom Defect Boosting Overall Water Splitting

ACS Nano

2017,11:1157411583

Hengjie Liu, Qun He, Hongliang Jiang, Yunxiang Lin, Youkui Zhang, Muhammad Habib, Shuangming Chen, Li Song

WX2(X=S, Se) Single Crystals: A Highly Stable Material for Supercapacitor Applications

Electrochimica Acta

2017,258:71-79

Muhammad Habib, Adnan Khalil, Zahir Muhammad, Rashid Khan, Changda Wang, Zia ur Rehman, Hafiz Tariq Masood, Weiyu Xu, Hengjie Liu, Wei Gan, Chuanqiang Wu, Haiping Chen, Li Song

Signal-to-noise ratio comparison of angular signal radiography and phase stepping method

Chinese Physics B

2017,26(12):120601/1-6

Wali Faiz, Peiping Zhu, Renfang Hu, Kun Gao, Zhao Wu, Yuan Bao, Yangchao Tian

基于投影的X射线光栅相衬成像系统的仿真模拟

中国医学物理学杂志

2017,34(11):1124-1130

骆荣辉,吴朝,田扬超

Mechanical energy and thermal effect controlled micropore nucleation and growth mechanism in oriented high density polyethylene

Polymer

2017,133:240-249

Xueyu Li, Yuanfei Lin, Fengmei Su, Xiaowei Chen, Wenhua Zhang, Fei Lv, Lingpu Meng, Qianlei Zhang, Liangbin Li

Design and Synthesis of Powerful Capsule Catalysts Aimed at Applications in C1 Chemistry and Biomass Conversion

Chemical Record

2017,17:1-17

Jun Bao, Noritatsu Tsubaki

剪切均匀性对流动诱导等规聚丙烯结晶的影响

高分子学报

2017,(9):1462-1470

杨皓然, 鞠见竹, 卢杰, 常家瑞, 苏凤梅, 李良彬

Comprehensive Experimental and Kinetic Modeling Study of n-Tetradecane Combustion

Energy & Fuels

2017,31(11):12712-12720

Zeng, Meirong; Yuan, Wenhao; Li, Wei; Zhang, Yan; Cao, Chuangchuang; Li, Tianyu; Zou, Jiabiao

Novel Bi2MoO6 Nanosheets/Vertical TiO2 Nanorods Arrays Heterojunction with Enhanced Photoelectrochemical Performance under Visible Light Irradiation

Chinese Journal of Chemical Physics

2017,30(5):576-580

Gao, Xiang; Xue, Jia-wei; Luo, Ying; Zhu, Xiao-di; Sun, Song; Bao, Jun; Wang, Wen-dong

Enhanced Electrochemical Performance of Ti-Doping Li1.15Ni0.47Sb0.38O2 as Lithium-excess Cathode for Lithium-ion Batteries

Chinese Journal of Chemistry

2017,35(12):1853-1860

Su, Xiaozhi; Wang, Xingbo; Chen, Haiping; Yu, Zhen; Qi, Jiaxin; Tao, Shi; Chu, Wangsheng; Song, Li

Chiral Kagome Lattices from On-Surface Synthesized Molecules

Chemphyschem

2017,18(23):3329-3333

Wang, Tao; Fan, Qitang; Feng, Lin; Tao, Zhijie; Huang, Jianmin; Ju, Huanxin; Xu, Qian; Hu, Shanwei; Zhu, Junfa

Pyrolysis of n-Butylbenzene at Various Pressures: Influence of Long Side-Chain Structure on Alkylbenzene Pyrolysis

Energy & Fuels

2017,31(12):14270-14279

Zhang, Yan; Cao, Chuangchuang; Li, Yuyang; Yuan, Wenhao; Yang, Xiaoyuan; Yang, Jiuzhong; Qi, Fei; Huang, Tzu-Ping; Lee, Yin-Yu

Local structure order assisted two-step crystal nucleation in polyethylene

Physical Review Materials

2017,1(7):073401/1-7

Tang, Xiaoliang; Yang, Junsheng; Xu, Tingyu; Tian, Fucheng; Xie, Chun; Li, Liangbin

Experimental and theoretical study on the dissociative photoionization of methyl methacrylate

Journal of Physics B-Atomic Molecular and Optical Physics

2017,50(23):235101/1-11

Sun, Ruirui; Meng, Qinghui; Wang, Ming; Fei, Weifei; Zhang, Yanmei; Chen, Jun; Fang, Wenzheng; Shan, Xiaobin; Liu, Fuyi; Sheng, Liusi

Enhancement of Coherent THz Smith-Purcell
 Radiation by Resonance Overlapping

Journal of Infrared Millimeter and Terahertz Waves

2017,38(1):12-21

Li, Weiwei; Xu, Yuanfang; Lu, Yalin; He, Zhigang; Jia, Qika; Wang, Lin

Simultaneously coherent excitation of multi-modes THz radiation from dielectric loaded waveguide by pre-bunched electron beam

Journal of Physics D-Applied Physics

2017,50(7):075104/1-6

Li, Biaobin; Lu, Yalin; He, Zhigang; Li, Weiwei; Jia, Qika; Wang, Lin

Parameter design considerations for an oscillator IR-FEL

Chinese Physics C

2017,41(1):018101/1-8

Jia, Qi-Ka

Design of FELiChEM, the first infrared free-electron laser user facility in China

Chinese Physics C

2017,41(1):018102/1-8

Li, He-Ting; Jia, Qi-Ka; Zhang, Shan-Cai; Wang, Lin; Yang, Yong-Liang

Compensation for booster leakage field in the Duke storage ring

Chinese Physics C

2017,41(1):017002-/1-8

Li, Wei; Hao, Hao; Mikhailov, Stepan F.; Popov, Victor; Li, Wei-Min; Wu, Ying K.

A compact terahertz free-electron laser with two gratings driven by two electron-beams

Physics of Plasmas

2017,24 (2):023109/1-

Liu, Weihao; Lu, Yalin; Wang, Lin; Jia, Qika

Normal planar undulators doubling as transverse gradient undulators

Physical Review Accelerators and Beams

2017,20(2):0207071/1-5

Jia, Qika; Li, Heting

Generation of high harmonic free electron laser with phase-merging effect

Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A

2017,847:42-46

Li, Heting; Jia, Qika; Zhao, Zhouyu

High-harmonic terahertz Smith-Purcell free-electron-laser with two tandem cylindrical-gratings

Optics Express

2017,25(3 ):2960-2968

Liang, Linbo; Liu, Weihao; Jia, Qika; Wang, Lin; Lu, Yalin

Linear Optics Calibration at the HLS-II Storage Ring Using Model Independent Analysis

Proceedings of IPAC2017

2017,MOPIK085/727-729

Gangwen Liu, Fangfang Wu, Ke Xuan†, Lin Wang

Research on deposition rate of TiZrV/Pd film by DC magnetron sputtering method

Nuclear Science and Techniques

2017,4:38-44(50/1-7)

Jie Wang, Bo Zhang, Yan, Hui Xu, Yong Wang

Beam lifetime analysis of the HLS-II storage ring

Proceedings of IPAC2017

2017,THPIK064/4242-4244

K. Xuan, G.W. Liu, W. Xu, L. Wang, G.F. Liu, J.Y.Li, C. Li, J.G. Wang

合肥光源储存环工作点测量系统设计

核电子学与探测技术

2017,37(1):20-23

段青明,杨永良,吴芳芳,孙葆根,唐雷雷

合肥光源小功率直流磁铁电源的研究

强激光与粒子束

2017,29(6)065103/ 1-5

代天立, 张海燕, 邵琢瑕, 高 辉

Dispersive 2D Cherenkov radiation on a dielectric nano-film

Scientific Reports

2017,7:5787/1-6

刘维浩

Two-dimensional reversed Cherenkov radiation
on plasmonic thin-film

Optics Express

2017,25(15):18216-18229

WEIHAO LIU, LINBO LIANG, AND QIKA JIA

Online measurement of electrode gains for stripline beam position monitor in the HLS-II storage ring

Proceedings of IPAC2017

2017,MOPAB084/316-318

F. F. Wu, Y. L. Yang#, B.G. Sun, H. X. Lin, P. Lu, Z.R. Zhou, L.L. Tang, J. G. Wang, T. Y. Zhou, X.Y. Liu, J. H. Wei

Introduction of beam position monitor system in the HLS-II  storage ring

Proceedings of IPAC2017

2017,MOPAB085/319-321

F. F. Wu, Y. L. Yang , B.G. Sun, K. Xuan, H. X. Lin, P. Lu, Z.R. Zhou, L.L. Tang, J. G. Wang, T. Y. Zhou, X.Y. Liu, J. H. Wei

Bunch Current Measurement Using a High-Speed Photodetector at HLS II

IEEE Transactions on Nuclear Science

2017,67(7):1886-1890

Tianyu Zhou, Yongliang Yang, Baogen Sun, Ping Lu, Fangfang Wu, Jigang Wang,
Zeran Zhou, Qing Luo, Qian Wang, and Hao Li

Analysis of emissions from prebunched electron beams

Physical Review Accelerators and Beams

2017,20(7):070702/1-6

Jia Qika

Generation of high brightness electron beam by brake-applied velocity bunching with a relatively low energy chirp

Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A

2017,866 :65-71

Huang, Ruixuan; He, Zhigang; Li, Biaobin; Zhang, Shancai; Li, Weiwei; Jia, Qika; Wang, Lin

Upgrade project on top-off operation for Hefei light sourc

Proceedings of IPAC2017

2017,WEPAB064/2719-2722

W. Xu, J.G. Wang, K. Xuan, C. Li, S.P. Jiang, Y.L. Yang, D.C. Jia, Q.B. Zeng, X. Zhou, J.Y. Li

Considerations on developing a dedicated terahertz light source based on the HLS-II storage ring

Proceedings of IPAC2017

2017,WEPAB063/2716-2718

Siwei Wang, Wei Xu? Xian Zhou, Ke Xuan, Wenbo Wu, Jingyi Li1

Beam loss simulation and radiation shielding for top-off operation of Hefei light source

Proceedings of IPAC2017

2017,TUPIK066/1845-1847

X. Zhou, W. Xuy, K. Xuan, J. G Wang, Q. B Zeng, S. W. Wang, W. B. Wu, J. Y. Li1

Development of a tune knob for the HLS-II storage ring

Proceedings of IPAC2017

2017,MOPIK08/730-732

Siwei Wang, Wei Xu, Xian Zhou, Ke Xuan, Wenbo Wu, Jingyi Li

Phase-merging enhanced harmonic generation free-electron laser with a normal modulator

Journal of Synchrotron Radiation

2017,24:906-911


Zhao, Zhouyu; Li, Heting; Jia, Qika

Effect of cavity length detuning on the output characteristics for the middle infrared FEL oscillator of FELiChEM

Chinese Physics C

2017,41(10):108101/1-7

Zhao, Zhou-Yu; Li, He-Ting; Jia, Qi-Ka

Design and Simulation of High Order Mode Cavity Bunch Length Monitor for Infrared Free Electron Laser

Proceedings of IPAC2017

2017,MOPAB082/309-311

Q. Wang, Q. Luo†, B. G. Sun‡, Y. L. Yang, Z. R. Zhou, P. Lu, F. F. Wu, L. L. Tang, T. Y. Zhou,X. Y. Liu, J. H. Wei

The New Beam Current Transformer for IR-FEL Facility at NSRL

Proceedings of IPAC2017

2017,MOPAB083/312-315

J. H. Wei, P. Lu, F. F. Wu, Y. L. Yang, B.G. Sun, Q. Wang, J. G. Wang, T. Y. Zhou, X.Y. Liu, H. Li

A Study on the Resolution of Bunch Length Measurement System Using Harmonic Method--IBIC2017

Proceedings of IBIC2017

2017,WEPCF02/1-4

Q. Wang, B. G. Sun, Q. Luo

单谐振腔束团长度监测器的设计与仿真

强激光与粒子束

2017,29(11)115101/ 1-5

王岍,罗箐,孙葆根

用于粒子加速器位置监测的静力水准系统与线位置探测器的比对研究

原子能科学技术

2017,51(8):1532-1536

张强,何晓业,唐郑,王巍

The configurable software interlock system for HLS-II

Proceedings of IPAC2017

2017,TUPIK063:1836-1838

Y. Song, K. Xuan, G. Liu

基于Lab Windows/CVI 的真空镀膜设备的控制系统开发

真空

2017,54(1):1-4

康豪,宋一凡,宣科,刘功发

The development of tune measurement system based on FPGA at HLS-II storage ring

Proceedings of IPAC2017

2017,MOPAB080/305-308

Qingming Duan, Yongliang Yang

FELiChEM联锁系统的设计

原子能科学技术

2017,51(9):1724-1728

黄子滪,宋一凡,宣 科,王季刚,李 川,刘功发

Preliminary conceptual study of next generation tau charm factory accelerator at China

Proceedings of IPAC2017

2017,WEPVA071/3436-3438

Q. Luo

Design and calculation of a side-coupled accelerating structure

Nuclear Science and Techniques

2017,28(11):160/1-6

Liu, Ming-Xuan; Wu, Cong-Feng; Tang, Yun-Gai; Huang, Gui-Rong

HLS-II同步光纵向测量系统的研制

第二届全国加速器束流测量、控制技术研讨会

2017,42-28

王季刚 孙葆根 杨永良 卢平 吴芳芳 唐雷雷 周天雨

Design study for the first version of the HALS lattice

Proceedings of IPAC2017

2017,WEPAB060/2713-2715

Zhenghe Bai, Penghui Yang, Weimin Li, Lin Wang

Estimates of collective effects in the HALS storage ring having the first version lattice

Proceedings of IPAC2017

2017,THPAB032/3770-3773

Nan Hu, Zhenghe Bai, Qing Luo, Weimin Li, Lin WangCopyright 2015 National Synchrotron Radiation Laboratory∣University of Science and Technology of China All Rights Reserved. Web2015
Feedback, questions or accessibility issues: Tel:+86-551-63602034;  E-mail:xiayi@ustc.edu.cn;  Fax:+86-551-65141078